Dhaerowathila

Obsah článku:

Požadavky:

Vlastnosti: Sil 11, Obr 11, Mou 9
Rasa: Elf, Půl Elf
Dovednosti: Znalost náboženství (Seldarine) +5, Přežití +5, Znalost historie (Elfové) +3, Všímání +3, Hledání +3
Odbornosti: Zaměření na zbraň: Dlouhý luk
Zvláštní: Božstvo - Shevarash, Doména: Válka
ZÚB: +5
Úroveň ZÚB Výd. Ref. Vůle Zvláštní Úroveň
Sesilatele
1. +0 +2 +0 +2 Odbornost Boj na slepo a Zacházení se zbraněmi (Dhaerowathila), Úhlavní nepřítel – Drow +1
2. +1 +3 +0 +3 Imunita na pavoučí jedy, kouzlo Neviditelnost 1/den, Trvalý plamen 1/den -
3. +2 +3 +1 +3 Pavoučí šplh 1/den, Shevarashovo Vidění ve tmě 1/den +1
4. +3 +4 +1 +4 Sešle Změň sebe 1/den, Zfalšování 1/Den, Nezjistitelné přesvědčení 1/Den -
5. +3 +4 +1 +4 Sešle Rozptyl Magii 1/den, Zatemnění 1/den +1
6. +4 +5 +2 +5 Shevarashovi zbraně +1 -
7. +5 +5 +2 +5 Let a Lehkost Pírka 1/Den +1
8. +6/+1 +6 +2 +6 Odbornost Specializace na Dlouhý luk -
9. +6/+1 +6 +3 +6 Sešle Volná akce 1/Den Snížení Magické odolnosti 1/Den +1
10. +7/+2 +7 +3 +7 Shevarashovi zbraně +2, Zabíječ Drowů +1

Schopnosti povolání:

Dhaerowathila nemůže odvracet nemrtvé. Dhaerowathila prochází náročným tréninkem s širokým mečem, pokud si tedy Dhaerowathila vybere Zaměření na zbraň – široký meč není limitován nutností dodatečného tréninku. Kněz Dhaerowathila, který si chce jako své další povolání vybrat hraničáře či bojovníka, si nebude počítat penalizaci ke zkušenostem za rozdíl ve vícenásobném povolání. A to i když není toto povolání mezi typickými pro jeho rasu.
Tedy pokud Feadu bude Kněz 8, Dhaerowathila 2 a při dalším postupu na úroveň se rozhodne vzít si povolání Hraničář, nebude penalizován za rozdíl ve zkušenostech.
Odbornost Boj poslepu Na první úrovni získává Dhaerowathila odbornost Boj poslepu.
Shevarashovi zbraně (zvl) Kněží Dhaerowathila stále cvičí s pěticí zbraní, se kterými se Shevarash zjevuje a které používá v honu na pavoukomily. Na první úrovni získává Dhaerowathila odbornost Zacházení se zbraní (Dhaerowathila), ta obsahuje následující zbraně: palice, prak, kopí, široký meč a všechny luky. S těmito zbraněmi získává Dhaerowathila na 6. úrovni bonus +1 k útoku a zranění, na 10. úrovni pak bonus +2 k útoku a zranění. Naopak díky tomu, že se věnují výcviku s těmito zbraněmi, jsou Dhaerowathila neobratní při užívání všech ostatních zbraní. Ztrácejí tedy na 6. úrovni veškeré odbornosti spojené s ovládáním jiných zbraní, než jsou Shevarashovi, kromě takových, na které je zaměřený nebo na které se specializuje. Shevaritovi však nadále zůstává odbornost Zacházení se zbraněmi (rasa).
Dhaerowathila pořádají nájezdy do Temných říší většinou v pětičlenných bratrstvech, kde každý jeden bratr zastupuje jednu ze zbraní. Dhaerowathila si tedy navíc na 6. úrovni vybere Zaměření na zbraň z jeho výběru zbraní a na 10. úrovni se na tuto zbraň specializuje (získává odbornost Specializace na zbraň).
Feadu má Zacházení se zbraní (elf), Zacházení s jednoduchou zbraní, Zacházení s válečnou zbraní, Zacházení s exotickou zbraní (jedenapůlruční meč), Zaměření na zbraň (dýka) a Zacházení se zbraní (Dhaerowathila). Na 6. úrovni Dhaerowathili ztratí následující odbornosti: Zacházení s jednoduchou zbraní, Zacházení s válečnou zbraní, Zacházení s exotickou zbraní (jedenapůlruční meč), zůstane mu jen Zacházení se zbraní (elf, Dhaerowathila, dýka) a Zaměření na zbraň (dýka).
Specializace na Dlouhý luk Na 8. úrovní získává drowomor Odbornost Specializace na zbraň (Dlouhý luk vč. skládaných luků a těžkých skládaných luků) bez jakýchkoliv požadavků.
Úhlavní nepřítel (zvl) – Drow Dhaerowathila znamená ve staré elfštině zabiječ drowů a tak zvláštní kněží Shevarashe volí drowi jako své úhlavní nepřítele, stejně jako hraničáři.
Dhaerowathila má bonus +2 na ověřování Naslouchání, Odhalení úmyslu, Předstírání, Přežití a Všímání, když tyto dovednosti používá proti tvorům daného typu. Podobně pak při boji s nimi má bonus +2 k hodu na zranění zbraní.
Imunita vůči pavoučímu jedu (Nad) Dhaerowathila musejí být obrněni proti jedům dětí Lloth, jako takoví jsou immuní proti jedům všech pavouků a dále získávají bonus +4 ke všem hodům na Výdrž proti jedům.
Zabíječ drowů (nad) Dhaerowathila může jednou za měsíc vyrobit Šíp zabíjení drowů. Kněz musí strávit celou noc a celý den v modlitbách a vigiliích, než bude moci pomocí speciálního rituálu a k tomu určenému a posvěcenému nářadí šíp vyrobit. Šíp je +3 a při zásahu drowa okamžitě zabíjí. Dhaerowathila taktéž může stvořit šíp určený svému arci nepříteli, kterého při rituálu musí jmenovat. Pokud tímto šípem protivníka nezabije do roku a do dne, šíp zmizí. Dhaerowathila pak nesmí již nikdy znovu šípy zabíjení tvořit a to do doby, než onoho nepřítele zabije jiným způsobem a nebo dojde k odpuštění. Takovýto speciální šíp má bonus +5 k zásahu.
Složky pro tvorbu Šípu zabíjení jsou: svatý symbol, adamantit či elfí stříbro, tělesné části dětí Lloth, drowů nebo drowouků a další nutné materiály. Nářadí na tvorbu šípu musí být vyrobeno knězem Shevarashovo církve, musí být měsíc vystaveno na Shevarashovo oltáři a měsíc na Corellonově oltáři, než může být poprvé použito k tvorbě šípů zabíjení.

Kouzla:

Shevarashovo Vidění ve tmě
Slunce
Složky: V,P, M
Doba sesílání: 1 standardní akce
Dosah: tvor, kterého jsi se dotkl
Efekt: Tímto kouzlem sesílatel dosáhne toho, že vidí ve tmě do vzdálenosti 120 stop
Trvání: 2 hodiny + 1 hodina za každou úroveň sesílatele
Záchranné hody: Nejsou
Magická odolnost: Ne
Dhaerowathila vidí ve tmě do vzdálenosti 120 stop. Toto vidění je pouze černobílé, ale jinak je jako normální zrak, takže Dhaerowathila se mohou pohodlně obejít i bez světla. Materiální složkou kouzla je knězův svatý symbol.
Sniž Magickou odolnost Boj
Dosah: 60 stop
Složky: V,P, M
Doba sesílání: 1 standartní akce
Dosah: tvor, kterého jsi se dotkl
Efekt: tímto kouzlem sesílatel dosáhne snížení magické odolnosti cíle
Trvání: 1 minuta za úroveň sesílatele
Záchranné hody: není
Magická odolnost: Ne
Sesláním tohoto kouzla dosáhne sesílatel dočasného snížení magické odolnosti u cíle na dobu jedné minuty za úroveň sesílatel. Záchranný hod není povolen.
Dhaerowathila sníží magickou odolnost cíle o 5, u drowů je základ 11, +1 za každou úroveň sesílatel. Kouzlo nemá žádný efekt na tvora, který nemá magickou odolnost. Materiální složkou kouzla je knězův svatý symbol.
< Prestižní povolání >
Úvod Feadu Maedhrym
Článek je k dispozici také ke stažení spolu s obrázky Dhaerowathilta.pdf (1,3 MB)
Přeložil a upravil: Dalcor
Na textu se podílel: otec Feadu Maedhrym Slepá spravedlnost
Napsal Dalcor 24.12.2006
Zaslat reakci na článek
Velikost okna: [1] [2] [3]
Tagy:
Vaše IP adresa není z "bezpečných" adres. Příspěvek se odešlou pouze se správně opsaným kódem. Pokud nechcete opisovat kód, můžete se přihlásit (pokud nemáte účet, nejprve se zaregistrujte), nebo nám poslat informaci na PM a my Vaši IP adresu přidáme.
ČAS neregistrovaní : 0.0032699108123779 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
1 až 20 z 33 >
Podobné články
ČAS 0.30983710289001 secREMOTE_IP: 54.224.133.198