Ze života Drizzta - Mládí v Temných říších

Krátké shrnutí života Drizzta Do'Urden. Uveřejněno ve spolupráci s hostincem U starého elfa.
Napsal Dalcor
Opisy dopisů o Drizzt Do'Urdenovi se mi povedlo získat od Samara Moonflower, známého Bladesingera, jenž část svého života strávil ve známém útočišti elfů, na Evermeetu. Dopisy Vám podávám v původní formě a doplňuji je o některé znalosti a statistiky, které se mi dostaly do rukou z jiných zdrojů.
Dalcor Mar - Seman

Jejímu veličenstvu Amrauil Kopretiny posílá Rennyn Aelorothi mnoho pozdravů.
Na základě Vaší žádosti jsem se zaměřil na onoho velmi známého drowího renegáda Drizzta Do'Urden. Prozkoumal jsem rozsáhlou knihovnu v Stříbroluní, kde jsem nalezl kroniky, které popisují činnost tohoto drova nejen na dalekém severu a Menzoberranzanu, ale i v oblasti Mečového pobřeží. Mluvil jsem s celou řadou svědků, kteří kdy viděli činy Drizzta Do'Urden. Jeho osobnost mě natolik zaujala, že jsem se nakonec díky přízni Lady Alustriel, vládkyně Stříbroluní a Té, která byla vybrána Mystrou, s oním elfem setkal. Samozřejmě jsem mu neřekl, kdo jsem a za jakým účelem s ním mluvím. Moudrostí a znalostmi tohoto hraničáře jsem byl uchvácen a musím říct, že jsem začal více přemýšlet o našich temných bratrancích. Po tomto dlouhém úvodu již jistě očekáváte co Vám, Vaše veličenstvo, mohu o Drizzt Do'Urdenovi říct!
Drizzt Do'Urden z domu Daermon N'a'shezbaernon zvaného Do'Urden, se narodil ve slavný den pro rod Do'Urden. V onen památný den se totiž tento slavný rod posunul v pozicích vůči trůnu Menzoberranzanu. Porazil totiž dům DeVir. Porážka znamenala absolutní vyhlazení všech šlechticů domu De Vir, aby nikdo z nich nemohl proti útočícímu rodu svědčit. V krutém Menzoberranzanu je každá výhoda využita. Matka představená Zlovůle Do'Urden využila svých porodních bolestí k podpoře mentálního útoku proti kněžkám domu DeVir a uspíšila tak jejich pád. Jenže den slávy rodu Do'Urden mohl být posledním dnem žití Drizzta, neboť třetirozený syn je obětován Lloth. Jedinečné oči Drizzta, které jsou modré i v infračerveném spektru nemusely spatřit nic z krásy Faerunu. Jenže Menzoberranzan je také městem ambicí a prvorozený syn by si měl vždycky hlídat záda, co jeho mladší sourozenci činí. Tak se stalo, že druhorozený syn Dinin zabil svého staršího bratra a tak nechtěně zachránil Drizzta od rychlého konce.
Musím bokem podotknout, že všechny útoky domu na dům spojené s rodem Do'Urden za života Drizzta nikdy neproběhly tak, jak by měly! Zkázu domu DeVir totiž přežili dva šlechtici. Známá Viconia DeVir, další renegád totiž už tehdy nebyla mezi svými. Díky odmítnutí víry v Lloth by však stejně neměla právo na Obvinění. Jistě si pamatujete z mých starších zpráv, že Vicona De Vir byla zapletena do událostí v Baldurově bráně a oblasti Amnu spojovaných s Bhalovým odkazem. Zároveň je v současné době čestným občanem Suldanessalaru. Alton DeVir studoval magii a ubránil se vražednému pokusu svého mistra, za kterého se pak několik desetiletí vydával. V době, kdy Drizzt opouštěl Menzoberranzan, zaútočil na jejich dům rod Hun'ett. Dům Do'Urden útok odrazil a uplatnil právo na Obvinění. Díky vůli Lloth však Matka představená SiNafay byla smrti ušetřena a stala se na krátkou dobu členkou vítězného rodu. A do třetice, zkázu rodu Do'Urden přežil nejen Drizzt, ale i dva jeho sourozenci Dinin a Vierna. Nyní však zpátky k Drizztovi.
Deset let byl vychováván svoji sestrou Viernou. Droví výchova směřuje jedním směrem - Lloth vládne, pak jsou tu kněžky Lloth, pak muži - šlechtici a potom všechny ostatní. Neúspěch, změkčilost, to vše neexistuje. Drizzt se ale projevil jako schopný žák a schopnosti své rasy si osvojil velmi brzy. Potom šest let sloužil své matce jako Princ - páže. V den jeho šestnáctých narozenin se mělo rozhodnout o jeho osudu. Matka představená si přála, aby se Drizzt stal mágem, ale jeho pravý otec Zaknafein přesvědčil Matku představenou, když dokázal, že Drizzt bude dokonalým bojovníkem, který dokáže bojovat po drovím způsobu užití dvou zbraní. Drizzt zi za svou zbraň vybral scimitar. Pod vedením Pána zbraní domu Do'Urden se Drizzt rychle zlepšoval v užití zbraně. Zaknafein si brzy uvědomil že Drizzt bude nejen špičkový válečník, ale že stejně jako on se od svých soukmenovců odlišuje názorem na život, svými principy a přístupem k životu. Drizzt nebyl krutý, nebyl plný touhy po moci ani nebyl plnohodnotným drovím válečníkem - nechtěl zabíjet své soukmenovce a věřil v dobrotu jiných. Jaký pro něj byl šok, když pozoroval zkázu jednoho z rodů, který neuspěl v postupu na vyšší společenskou příčku. Zaknafein se obával, že obávaná akademie drovů Tier Breche vše dobré v Drizztovi zničí. Aby nebyl svědkem změny někoho tak skvělého jako Drizzt a jeho uchvácení spáry víry v Lloth, chtěl Zaknafein Drizzta zabít, ale nedokázal to. A tak Drizzt nastoupil na akademii do části zvané Bojového Magthere, školy bojovníků. Akadamie zosobňuje a zdůrazňuje vše nejhorší na drovech. Drovové jsou zde učeni všemu, co potřebují k životu. Učí se, že všichni jsou zlý, že světlí elfové závistiví a krutí nesnášeli své bratrance a zahnali je do hlubin světa a Lloth je našla a pomohla svým dětem. Drovové se učí zacházet se svými zbraněmi, užít svých kouzelných schopností ke své výhodě, být krutí, beze cti, učí se touze po moci a učí se být nelítostní. Výsledek je zabiják, který nemá obdoby. Drizzt se o důvěře ke svým drovím přátelům naučil hned první rok, kdy při závěrečném velkém boji ho jeho společník, se kterým bojoval, probodl ze zadu. Od té doby byl Drizzt samotář, který si vše co se naučil srovnával se svými principy. Všechny další školní roky velký boj vyhrál a i při postaršení do vyšší třídy pro něj nikdo v akademii nebyl zdatným soupeřem. Během výuky v akademii válečníků se žáci ůčastní i patrolování v okolí Menzoberranzanu. Jedna taková patrola byla povolána na místo, kde mělo několik Hook horrorů držet princeznu z vládnoucího rodu Baenre. Drizzt ve snaze zachránit dítě se vrhnul před patrolu a sám tato stvoření napadl. Přesto nedokázal zabránit smrti dítěte, ze kterého se ale vyklubal obyčejný drov. Drizzt pochopil, že učitelé touto bitvu přichystali. Další střípek zapadl do skládanky. Drizzt si uvědomoval, že s jeho národem a s jejich bohyní není 'něco' v pořádku. Poslední rok strávil Drizzt v dalších dvou kolejích akademie - v Sorcerere - škole magie, kde se naučil užívat jednoduchých kouzel, vzdorovat magii a bojovat ve společnosti mágů. Zde se seznámil poprvé s Guenhwyvar, jejímž pánem byl Masoj Hun'ett. Poslední část své školní docházky strávil v Arach-Tinilith, škole Lloth. Tady zapadly do skládanky poslední střípky a Drizzt odmítl víru v Lloth, což ho málem stálo život. Díky potenciálu, který ukazoval, ale dostal od své rodiny jen důrazné varování. Po skončení života v akademii byl Drizzt přeřazen k hlídce, kterou vedl jeho bratr Dinin a jejímž členem byl i Masoj Hun'ett. Zaknafein se obával, že Drizzt je pro něho ztracen. Myslel si, že akademie ho zničila, ale naopak Drizzt zjistil, že Zaknafein je zabiják drovů a přestal si ho vážit. Mezi otcem a synem tak byl velmi chladný vztah, který byl ještě podpořen dalšími činy Drizzta. Jeho patrola totiž vyhladila v krátkém a krutém boji hornickou skupinu svirfneblinů. Drizzt sice sám za pomoci Guenhwyvar porazil zemského elementála, který byl hlavní obranou hlubiných gnómů, zachránil ale jejich vůdce Belwara. Navrhl, aby ho pustili zpět domů, aby přesvědčily svirfnebliny, že na území drovů se nemá chodit. Jenže před propuštěním Dinin Belwarovi usekl obě ruce pod lokty. Po tak úspěšném boji byla Drizztova patrola vybrána k nejčestnějšímu úkolu v Menzoberranzanu. Jeho hlídka měla provézt nájezd na povrch.
Na rozdíl od svých soukmenovců si Drizzt uvědomoval krásu měsíční noci. Také netrpěl fóbií z dalekého horizontu, kterou však jeho černí spolubojovníci rychle zapomněli. Narazily na mýtinu, kde elfové oslavovali noc a tančili pod hvězdami. Útok byl rychlý a nelítostný. Drizzt jen nevěřícně koukal, jak drovové zabíjejí neozbrojené ženy a děti. Směrem k němu běžela elfí žena se svou dcerou. Matku zabil jiný drov, kterého Drizzt okamžitě zabil, dítě potom schoval pod tělo matky. Jenže Lloth vše vidí a okamžitě na to upadl rod Do'Urden v nemilost v jejích očích. Matka představená Malice hledala informace, kdo byl tím, kdo zničil pověst jejího rodu. Povedlo se jí magicky vyslechnout rozhovor mezi Zaknafeinem a Drizztem, když si ti dva vyjasňovali, co si jeden o druhém myslí. Když Zak vmetl Driiztovi do tváře smrt elfího děvčátka, Drizzt se přiznal, že nikoho nezabil. Drizzt poté opustil dům rodu Do'Urden a šel se projít mimo město. Tam narazil na Altona DeVir a Masoje Hun'ett, kteří se ho pokusili zabít pomocí Guenhwavar. Jenže magická kočka si s Drizztem od společných patrol vypracovala zajímavý vztah a na Drizzta nezaútočila. Naopak Drizzt s její podporou zabil Masoje i Altona. Mezitím se ale doma schylovalo k tragédii, Zaknafein byl předvolán k Matce přestavené. Ta obvinila Drizzta z hereze. Navrhla Zakovi, aby převzal jeho místo při rituální oběti. Zak samozřejmě souhlasil. Když se Drizzt vrátil, zjistil co se stalo. Poté byl předvolán před matku přestavenou, která doufala, že si Drizzt uvědomí své chyby a stane se prospěšným pro dům. Jenže Drizzt měl jiné plány. Obvinil Malice z vraždy otce, zřekl se Lloth a svého rodu, nakonec použil Světelný orb a oslepeným šlechticům utekl. Drizzt nemohl být pronásledovaný, neboť ve stejnou domu zaútočil na dům Do'Urden rod Hun'ett!
Po několik dekád žil Drizzt v podzemí daleko od Menzoberranzanu. Uzavřel spojenectví s houboidy a přežíval díky malému množství hlubinných ovcí. Jenže jak byl stále sám jen ve společnosti milované Guenhwyvar, začal pomalu šílet. Začala se u něj projevovat schizofrenie. V určitých životu nebezpečných situacích (například boj s Baziliškem) nad ním přebírala kontrolu entita zvaná Lovec. Drizzt si uvědomoval že další období osamoceného života by mohla být koncem jeho samého, neboť by se rozplynul a přežil by jen Lovec. Vrcholem bylo, když Drizzta vystopovala skupina drovů vedená Brisou Do'Urden a Dininem Do'Urden, tedy jeho sourozenci. Drizzt skupinu napadl, odzbrojil Dinina a nakonec bojoval s Brisou. Během boje nad ním převzal kontrolu Lovec a Drizzt málem svou sestru zabil. Včas se ale vzpamatoval a svým soukmenovcům pronásledování pouze 'rozmluvil'. Po těchto událostí se Drizzt rozhodl že navštíví město Svirfneblinů, které nedávno objevil. Samozřejmě, že ho gnómové moc mile nepřijali a byl by předán k popravě, kdyby se náhodou neodvolal na Belwara. Ten přežil cestu domů a šikovní svirfneblini nahradili jeho zápěstí vyměnitelnými držáky na různé nástroje. Belwar převzal za Drizzta zodpovědnost a pozval ho k sobě domů. Drizzt se brzy naučil potlačovat Lovce a zanedlouho už na něm nebylo znát, že strávil desítky let sám v podzemí. Přátelství s Belwarem bylo první pravé přátelství, které Drizzt poznal, a oba si byly navzájem prospěšní. Belwar totiž nevycházel z města s těžebními výpravami, neboť si myslel, že jim přináší smůlu. Drizzt ho vyvedl z omylu. A tak hlubinný gnóm opět vyrážel ven těžit, ale skupinku horníků vždy doprovázel (vedl) Drizzt.
Mezitím byli všichni v Menzoberranzanu posedlí touhou chytit renegáda, nejvíc pak samozřejmě Malice Do'Urden. Ta povolala zpět Zaknafeina, vnutila mu svou vůli a potlačila jeho starou osobnost. Zaknafein se tak stal jedinečným zabijákem, jehož jediným cílem bylo najít svou kořist a své vykoupení z tohoto nemrtvého stavu - Drizzta.
Gnómové brzy zjistili, že se v okolí jejich města pohybuje další drov. V obavách z drovů požádali Drizzta, aby odešel. Drizzt nemohl jinak. Společně s Belwarem opustili domovinu a vydali se do temnoty Podzemí. Při hledání místa, kde my mohli žít, narazili na Hákoděsa (hook horror). Jenže tohle byl někdo jiný. Byl to Petch (earth-elemental kin - asi?) jenž byl zlým čarodějem proměněn. Bohužel Petch přezdívaný Cvakač pomalu ztrácel svojí mírumilovnou identitu. Jeho odkouzlení nebylo možné, protože v záchvatu zuřivosti zabil čaroděje, který jeho přeměnu způsobil. Při jedné z pravidelných pochůzek Drizzta a jeho přátele přepadla skupina vysavačů mozků, kteří je mocným psionickým útokem z otročili. Jenže Guenhwyvar, kterou Mind Flyeři neprozřetelně přivolali, milovala svého mistra a podařilo se jí zabít centrální mozek. Díky tomu byli všichni otroci osvobozeni z pout, svazujících jim mysl. Vypukla vřava. Do té se vložili dva nepřekonatelní bojovníci, oba z domu Do'Urden - Zaknafein, i Drizzt. Když Drizzt poprvé spatřil otce, nesmírně se zaradoval, jenže brzy si uvědomil že něco není v pořádku. A tak mu nezbylo nic jiného než spolu s Cvakačem a Belwarem utíkat. Zak je dostihl a pod jeho čepelí padl Cvakač, který už ale úplně pozbyl své identity. Drizzt se pustil do boje se Zakem. Na římse přes kyselinové jezero se strhl boj, jaký nikdo jiný nemohl zopakovat. Drizzt však tempo nemrtvého nemohl vydržet. Jenže pouto mezi otcem a synem bylo daleko silnější, než pouto mezi Matkou představenou Malicí a jejím stvořením. Zak se na chvilku osvobodil a dokázal své tělo nasměrovat do kyseliny.
Drizzt si uvědomoval, že pokud chce přežít, musí opustit podzemí. Proto se rozloučil s Belwarem a vydal se ven. Když poprvé uviděl východ slunce, uvědomil si, kam patří!
O dalších osudech renegáda Vám, Vaše královská Výsosti, podám zprávu v dalším dopise. Nyní se musím vydat splnit jeden z úkolů, kterými mě pověřujete.
S úctou Rennyn Aelorothi
Napsal Dalcor 02.01.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 18 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.0018088817596436 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
Podobné články
ČAS 0.092013120651245 secREMOTE_IP: 44.197.231.211