FR 4e: Magie v Zapomenutých říších

Forgotten Realms oplývají magickou mocí a fantastickými prvky. Mystická tajemství šeptají do těm, jež mají uši k slyšení v eóny trvajícím pohybu kontinentů, v chvátajících spádech řek, v každém nádechu tvorů velkých i malých a v kvílivých poryvech větru. Surová magie je divoká materie samého tvoření, němá a bezduchá vůle bytí, zalívající a proudící každým projevem energie na světě.
Napsal Alnag

napsal Rich Baker

Kouzelníci, černokněžníci, kněží, čarodějové, bardi, paladini ba i tuláci, bojovníci, hraničáři a další dobrodruzi povolávají sobě na pomoc osobní odvozená vlákna magie, aby sesílali mocná kouzla, vynutili si dohody se záhadnými bytostmi, hojili zranění, chránili se proti zlu či dokázali fyzické úkony, které přesahují prostředky prostých smrtelníků.
Nebezpečné nestvůry též spoléhají na děsuplnou magii k dosažení svých nečestných cílů. Zrůdy zrozené prastarou magií se hemží pod zemí i na jejím povrchu, hladové po mase i vědění, hledajíc příležitost k nasycení. Drakům krev kypí magickými schopnostmi tak mocnými, že jak bohové tak i prapůvodní se obávají střetnutí s těmi nejstaršími z nich. Nemrtvým pohání mysl a chrání jejich těla před rozkladem mocné nekromantské rituály, zejména pak u kostějů, jejichž nikdy nekončící hromadění mystického vědění se dostala do více než jen rozporu s božím úradkem.
Vlastně je magie na Abeir-Torilu natolik hojná, že dokonce i sama zem se hemží fantastickými krajinami. Obří drny volně visící půdy balancují ve vzduchu překvapujíc všechny , kdo měli šanci popatřit na tyto mocné ukázky přírodního úžasu.
Ve skutečnosti jsou Říše tak zaplaveny magií, že se svět ukázal být obzvláště zranitelný morem, který se živí magií samotnou.

Rok modrého ohně

"Pouč se dobře z lekce kamínku, který zplodí lavinu. Obdobně jediná zrada rozpoutala Mor kouzel, jehož důsledky stále tančí napříč Torilem i mimo něj."
- Elminster ze Stinného údolí, 1479 DL, Rok Bezvěkého
Děsivá magická událost nazvaná Mor kouzel postihla (a stále sužuje) svět v roce 1385 DL.
I přes svůj název byl Mor kouzel něčím víc než jen nemocí. Zaprvé, neomezil se jen na maso. Všechny věci se neukojitelnému hladu Moru kouzel staly masem - těla, kamení, magie, prostor a možná dokonce i tok času byly nahlodány. Svět Torilu, jeho ztracený sourozenec Abeir a dokonce i sféry samotné byly zachváceny morem změny.
Většina má za to, že Mor kouzel byl přímým důsledkem vraždy bohyně magie rukou boha Cyrica. Někteří šeptají, že Mystřina smrt byla způsobena machinacemi bohyně Shar, jejíž byl Cyric nevědomou loutkou.
Tato teorie předpokládá, že magie světa byla tak dlouho uchována v Mystřině Osnově, že když Osnova ztratila svého snovače, magie se spontánně a ničivě vytrhla z okovů. Oblasti divoké magie, již dosud existující mimo hranice Osnovy se spustily jako první, když hranice znenadání zmizely. Ale nakonec zbylo jen málo nedotčených částí Torilu a sfér.
Mor řádí dál a dál ve stále se rozšiřujících spirálách, zanechávaje některá místa zcela netknutá (například mnoho severních zemí Faerûnu, včetně Cormyru a Mečového pobřeží), a radikálně změnil jiné (například Muhorand, Unther a oblasti jihu). Mor pronikl do říší démon, bohů a ztracených duší - rozděluje některé říše, spojuje jiné a obecně zasívaje chaos.
Téměř mýtické říše, které se vzdálily snandému přístupy byly přitaženy zpět, například Vílí divočina (zvaná v dávných dobách Faerie). Domov démonů se propadal kosmologií, rozpoutávaje roje zla dokud Propast nenašla svůj nový domov pod Živelným Chaosem.
Dokonoce i dávno zapomenutý svět Torilu hořel Morem kouzel, byť byl nedosažitelný a odříznutý od Faerûnu po desítky milénií. Části krajiny Abeiru byly v tomto neštěstí přehozeny s částmi Torilu. Takové krajiny obsahovali i žijící populace a tak na tváři nově zrozeného Faerûnu leží místa jako Akanûl a Tymanther. Za Bezestopým mořem se znovu objevil celý kontinent ztracené říše (zvaný navrátivší se Abeir), který pohltil kontinent Maztica.
Mor kouzel byl přímým původcem změn, ale způsobil také řetězec druhotných katastrof.

Dopady na Osnovu

Po eóny byla magie Faerûnu soustředěna skrze božstvo magie, donedávna skrze Mystru. Až na pár Netherských mágů v dávných časech, kteří poznali pravdu, věřili mnozí, že bez takového božstva není magie možná. Nicméně kvůli smrti Mystry a žárlivosti Shar bránící nástupu nového božstva magie vešlo v obecnou povědmost, že magie je dosažitelná i bez božstva, které by ji ovládalo a kodifikovalo. A tak dnes, když uživatel magie hovoří o Osnově, používá jen jiný termín pro magii.

Dopady na Stínovou osnovu

Stejně jako Mystra ovládala Osnovu, ovládala bohyně Shar Stínovou osnovu. Nespokojena se svým podílem kula Shar pikle, kterak se zmocnit obou. Přepočítala se. Když Cyric zavraždil Mystru, Osnova zkolabovala zcela a to tak, že Shar nejen nedokázala shromáždit třepící se vlákna, také ztratila vládu nad Stínovou osnovu.
Stejně jako magie přetrvala bez Mystry, tak i temná moc stínu vytrvala bez Shar jednající coby prostředník. Mocní nekromanti si vyvinuli svoje vlastní unikátní metody pro dosažení chmurných energií Stínopádu.

Dopady na Sesilatele kouzel

Mnoho tvorů, kteří se naučili sesílat kouzla a vést magii skrze Mystřinu Osnovu zjistilo, že jsou po vypuknutí Moru kouzel bezmocní. Někteří již nikdy znovu nezískali svou moc. Jiní pracovali na to, aby se vyladili s novým magickým prostředním. Pro mnohé to znamenalo celé roky, než získali svoje předchozí schopnosti, jiní své původní velikosti už nedosáhli. Další užili zkratek k získání schopností, které ztratili, přísahajíc pochybné pakty záhadným bytostem výměnou za schopnost užívat mystické schopnosti.
Dnes sesilatelé kouzel dosahují magie závratným množstvím metod. Někteří mumlají kouzla a odříkávají rituály, jiní vypracovávají magické obchody a ještě jiní se modlí za zásah shůry. Po pravdě se zdá, že magie může být dosažitelná více způsoby než dosud, poháněna nově objevenou znalostí mystického, stínového, prvotního a jiných zdrojů moci.

Dopady na předměty

Většina magických předmětů, které permanentě uskladňují magii, například magické meče, pláště nebo boty přežily Mor kouzel a nadále fungují normálně. Permanentní přístup k magii byl do těchto zařízení "vetknut", když byly vytvořeny, takže i když byla při jejich tvorbě použita Osnova, nehraje již Osnova dále roli v jejich dalším fungování. Nicméně některé předměty, které v sobě dočasně uskladňovaly "výboje" magie, například hůlky nebo berly vytvořené před Morem kouzel již nefungují. A pokud takové předměty přecijen fungují, nefungují stejným způsobem.
Tajemství výroby magických předmětů ve světě po-Osnově bylo znovu objeveno před desítkami let. Magické předměty jsou stejně hojné jako byly, a stejně zoufale vyhledávány dobrodruhy a stejně tak tajemné, jako bývaly.

Dopady na krajinu

Když byla magie zcela uvolněna, pohltil Mor kouzel kámen a zemi stejně snadno jako kosti a kouzla. Široké části Faerûnského povrchu se propadly do Temných říší, čímž částečně vysály Moře padlých hvězd do Třpytivého moře daleko pod zemí (a zanechávaje za sebou jámu velikosti kontinentu zvanou Průrva).Tato událost rozbila několik Starých Impérií na jih od vysušeného moře do divočiny tyčících se stolových hor, bezedných roklí a mraky obklopených vížek (dále vymazávajících důkazy zemí a království, které zde kdysi byly). Historické země z větší části změněné zahrnují Mulhorand, Unther, Chondath a části Aglarondu, Moře padlých hvězd a Shaar. Co bylo kdysi zváno Halruaa vybuchlo a bylo zničeno, když každý zapsané a připravené kouzlo tohoto státu spustilo naráz. Výbuch byl zčásti přičítán zničení pevninského mostu bezi Chultem a Blyštivým jihem - zůstalo jen roztroušené souostroví.
Úponky Měnícího Moru dosahují do mnoha dalších koutů Faerûnu občas přímo napříč krajinami, jindy obcházejíc velké úseky země zamořující obě části mnoha dvousměrných portálů, kteří kdysi byly rozesety po zemi.
Kapsy aktivního Moru kouzel stále existují, nejvíc známy v Měnící se zemi. Říká se jim morové země, každá z nich je zvláštní a nebezpečná. Žádné dvě nepředstavují stejné krajiny nebo prvky, krom faktu, že když do jedné vstoupíte, může to vést k nakažení Morem kouzel. Naštěstí zbývající morové země představují jen zlomek síly, kterou měl původní Mor kouzel. Tyto přetrvávající kapsy Moru kouzel jsou skryty v těžko dosažitelných místech, často obklopeny pozměněnou zemí nikoho. Většina Faerûnu a navrátivšího se Abeiru je prosto takovýchto kapes, byť morem-změnění a kouzly-zjizvení se mohou objevit v jakékoliv zemi.

Dopady na tvory

Když původní vlna Moru kouzel ovlivnila tvory, předměty nebo kouzla, cíl se obvykle rozpustil do zářícího, rozpadajícího se popela. Nicméně někteří živí tvorové přežili dotyk moru, ale byli změněni, zvráceni nebo smícháni s jiným tvorem nebo dokonce částí krajiny. Prvotní vlna Moru změn neměla ohled na hranice či druhy nebo schopnost změněného tvora přežít ve své nové formě, schopností a omezení. Nejnešťastnější z těchto naříkajících odporných proměněných přeživších zahynulo během pár dní.
Naštěstí prvotní vlna se přímo dotkla jen relativně málo částí Torilu a Abeiru. Mimo to ne všichni tvorové, předměty nebo kouzla dotčení původním Morem kouzel byli zatraceni, ale přežít znamenalo přijmout změnu. Žijící tvorové tak ovlivnili a rozlišili dvě širší skupiny: morem-změnění a kouzlem-zjizvení.
Morem-změnění
Masivní změna v těle a mysli značí tvora, který přežil kontakt s původní vlnou Moru kouzel během Roku modrého ohně. Takoví přeživší jsou zváni Morem-změnění. Extrémní proměny vytvořili mocné monstrozity dokonce i v tom nejslabším těle. Morem-změnění tvorové jsou nestvůry, pohánění v lehkém šílenství brutalitou své metamorfózy. Jen pár z této generace přežilo dodnes, protože původní mor byl tak prudký a změny, které způsobyl byly tak extrémní. A co víc, mnoho desítek let uplynulo od konce Moru kouzel, takže většina morem-změněných tvorů jednoduše mezitím zemřelo. Pár hrozivých zůstává, byť ukryty v různých koutech světa.
Kouzlem-zjizvení
Kouzelné jizvy jsou fenomén současnosti, získané, když se někdo pohybuje příliš blízko morové země (kde aktivní Mor kouzel stále přetrvává), byť občas kouzelné jzivy ovlivní i lidi, kteří nikdy s divokou magií nepřišli do styku. Někteří jedinci - jak hrdinové tak zlosyni - získají kouzelné jizvy zvládnutí sil, které jsou jim vrozené. Hráčské postavy mohou získat kouzelné jizvy a naučit se ovládnout síly v nich ukryté.
Při vzácných příležitostech se kouzelná jizva objeví jako fyzická abnormalita, ale často je to jen nedefinovatelná značka, která se objevuje jen, když si ji majitel povolá. Když se to stane, může se kouzelná jizva objevit jako zářezy prasklin modrého ohně běžící podél předloktí kouzlem-zjizveného, korona modrého ohně jímž mu žhnou vlasy nebo planoucý modrá značka na čele nebo možná i křídla z kobaltového plamene. V mnoha případech je nenadálá manifestace modrého ohně spolehlivým indikátorem kouzlem-zjizveného.

Magie v roce bezvěkého

Prastaré divy původní magie stále přetrvávají v ruinách tisíc let starých impérií, v rozpadajících se věžích šílených čarodějů a v pohřbených hrobkách prastarých ras. Moderní divy žijících čarodějů, kouzelníků, černokněžníků, kněží, druidů a dalších sesilatelů kouzel si vykračují světem stejně odhodlaně jako kdysi, měníc svět malými či velkými způsoby s každým seslaným kouzlem. Ve skutečnosti bez božských omezení předchozích věků je magie ještě vydatnější než bývala, projevujíc se nejen v nevysvětlitelných změnách krajiny, předmětů a tvorů ale i v některých hrdinských skutcích bojovníků, tuláků, hraničářů a jiných hrdinů. Magie vsktuku prochází všemi věcmi. A i přes všechny změny způsobené Mystřinou smrtí, zůstává magie životní mízou Torilu.
Napsal Alnag 31.01.2008
Diskuze k tomuto článku již probíhá, můžete se přidat zde.
Obsahuje 9 příspěvků.
ČAS neregistrovaní : 0.00095200538635254 sec;
Nenalezeny žádné záznamy.
Podobné články
ČAS 0.085584878921509 secREMOTE_IP: 34.239.170.244